Handelsbetingelser

Betingelser for billetkøber
 
Du køber af:
 T-Lan
 
CVR 39600315
 
Vesteralle 11
 
6920 Videbæk
 
Danmark
 
https://t-lan.dk
 
 

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret, hvorefter billetter kun refunderes i tilfælde af aflysning. Se “Ved aflysning”.
 
 

Billetkøbers ansvar inden køb

Det er pålagt billetkøber inden køb, at kontrollere billetterne gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt, samt at kontrollere at arrangøren er køber bekendt.
 
 

Kopi og videresalg

Videresalg er tilladt jf. gældende lov. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at videresælge til en højere pris end prisen angivet på billetten. Billetgebyr må gerne medregnes ved videresalg.
 
Det er strengt forbudt at kopiere ens billet, og det ligestilles med forsøg på bedrag, såfremt det er gjort med henblik på at opnå adgang for flere på samme billet. Forsøg herpå vil blive politianmeldt.
 
Alle arrangement billetter indeholder en unik stregkode, som kun kan scannes én gang i indgangen til arrangementet. Kun først ankomne billetindehaver opnår adgang.
 
Det er billetkøber og billetindehavers ansvar at sikre, at ens billet ikke bliver delt eller kopieret.
 
 

Bortkomne billetter

Er billet blevet væk eller bortkommet, kan du rette henvendelse til T-Lan via e-mail.
Med købers informationer. 
 
 

Reklamation af arrangement

Reklamation som vedrører arrangementet skal rettes til T-Lan via e-mail.
 
 

Klager over billet

Er der fejl eller mangler på din billet, skal henvendelse rettes til T-Lan via e-mail.
 
 

Ændring af dato

Såfremt dato for et arrangement ændres, vil billetkøbere blive informeret herom. Billetkøber kan ophæve købet og T-Lan er pålagt omgående at tilbagebetale som “Ved aflysning”.
 
 

Ved aflysning

Aflyses et arrangement, vil arrangøren godtgøre billettens pris. Det er T-Lan pålagt at refundere det fulde beløb ex. billetgebyr. Billetten refunderes af arrangøren.
 
Det er T-Lan’s ansvar at sørge for tilbagebetaling ved aflysning.
 
Ved betalingsstandsning eller konkurs kan billetkøber kun gøre krav gældende mod T-Lan’s bo.
 
 
 

Arrangørs ansvar

Det er alene T-Lan’s ansvar at et arrangement og evt. tilkøbsydelser gennemføres/afvikles. Gennemføres/afvikles arrangement eller tilkøb ikke, hæfter T-Lan’s for at tilbagebetale det fulde beløb til køberen. Billetgebyr tilbagebetales i udgangspunktet ikke. Ved betalingsstandsning/konkurs er billetkøber henvist til at søge dække i boet for T-Lan.
 
 
Forbehold for fejl og mangler
Arrangøren tager forbehold for fejl og mangler i priser, beskrivelser og andet materiale.
 
 

Betalingsmuligheder

Det er hos T-Lan muligt at købe billet med forskellige betalingsmetoder. Listen over mulige betalingsformer revideres løbende.
 
 

Håndtering af kreditkort

Ved betaling med kreditkort indtaster du kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Disse behandles på en sikker måde af en certificeret betalingsudbyder. Ved betaling modtager vi kun en reference, som kun giver os adgang til at trække det aftalte beløb, samt giver os mulighed for refusion. Dette sikrer, at informationerne ikke kan bruges til at indkøbe andre varer.
 
Vi vil aldrig bede om disse oplysninger, hverken på mail, papir eller telefon, men kun i forbindelse med en handel via vores officielle webshop.
 
 

Betalingsgebyr

 
 

Behandling af personlige oplysninger

 
 

Betalingstidspunkt

Betaling trækkes umiddelbart efter gennemført køb.
 
 

Levering af billet

Billetten leveres elektronisk. Den leveres pr. e-mail umiddelbart efter gennemført køb. Ved eventuel udebleven e-mail rettes kontakt til T-Lan.
 
 

Andet

T-Lan påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på udstyr.
 
Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.
 
Ved køb af billet, og deltagelse, ved T-Lan, gør T-Lan’s regelsæt sig i øvrigt også gældende. Læs mere her: Regler under eventet
 
 

Opdatering af betingelser

Ovenstående betingelser opdateres løbende som følge af krav hertil, samt som følge af lovgivning. Eventuelt ændrede handelsbetingelser påvirker i udgangspunktet ikke allerede gennemførte ordre, med mulig undtagelse ved ændringer som er nødvendige for overholdelse af lovgivning.

 

 

Opdateret: 04-11-2021